naar homepage
nieuws missie ouders kinderen school personeel stichting

Wat bieden wij uw kind

Door de locatie in de directe omgeving van het bos, vlakbij water en open velden, hebben uw kinderen de gelegenheid om veel buiten te spelen. Beweging is belangrijk voor de activering en bevordering van hun hersenen.


Door middel van een persoonlijke voedingsanalyse bieden wij uw kind de juiste voeding, waar mogelijk op ecologisch verantwoorde basis. Door tuinbouwles op school leren de kinderen de producten zelf te verbouwen en zijn ze zich bewust van de herkomst van hun voedsel.


Door wonen, school en vrije tijd in dezelfde sfeer onder te brengen, bieden wij regelmaat en structuur in goede harmonie. Dit kan zorgen voor meer balans en evenwicht in hun denken en doen. Door de duidelijke structuur zal hun concentratie en hun vermogen om te luisteren naar verwachting eveneens toenemen.

Door een nauwe samenwerking met deskundigen kunnen wij de hulpvraag vlot in kaart brengen. De begeleiding zal afhankelijk zijn van het type leer-, ontwikkelings- en/of gedragsprobleem en vindt altijd plaats op basis van een individueel behandelplan.

Regelmatig krijgen wij de vraag: hoe gaan jullie met de kinderen om, welke methodieken gebruiken jullie? De opvoedingsmethodiek Thomas Gordon- luisteren naar het kind met respect is voor ons vanzelfsprekend.Ook de methode Feuerstein, zoals StiBCo, spreekt ons erg aan. De stichting bevordert de cognitieve ontwikkeling. Kern is mediërend leren. Uitgaan van alle mogelijkheden, die uw kind heeft.