naar homepage
nieuws missie ouders kinderen school personeel stichting

 

Inspiratiebronnen

Het gedachtegoed van Rudolf Steiner, spreekt ons erg aan. Zijn visie over o.a. de landbouw, opvoeding, onderwijs, onderschrijven wij van harte. Wilt u meer weten, kijk dan op www.antroposofiekind.nl.

Maar ook de onderzoeken van mevr. Martine F. Delfos, bio psycholoog, over autisme zijn zeer leerzaam. Zie ook op www.mdelfos.nl.

Haar lezingen zijn bijzondere ontmoetingen met haar kijk op autisme.

Ook willen wij uw aandacht vestigen op de heer R.J. van der Gaag, hoogleraar klinische kinder- en jeugd psychiatrie, verbonden aan het

St. Radboud in Nijmegen. Zijn bewogenheid is hartverwarmend.

Uiteindelijk is het aller belangrijkste dat de opvang geschiedt door mensen met een  " goed hart”.

Om voor behandeling en zorg in aanmerking te komen hoeft u geen specifieke voeling te hebben met de antroposofische grondslag.

Wij verwachten van u, dat u onze werkwijze respecteert.

Natuurlijk is iedereen met een andere levensovertuiging van harte welkom.