naar homepage
nieuws missie ouders kinderen school personeel stichting

Visie personeelsbeleid

De zorg die stichting Sterrenhuizen zal geven, vereist vakmanschap

en een stevig fundament.

Voor de medewerkers van de Sterrenhuizen betekent dit in de praktijk:

  • Kennis en vaardigheden met betrekking tot zorgverlening
  • Vakgerichte scholing
  • Communicatieve vaardigheden
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Affiniteit met autistische kinderen
  • Bereidheid tot zelfreflectie

Voor de kleur en inhoud van de zorg is de juiste houding een basisvoorwaarde. Deze houding  kenmerkt zich door échte betrokkenheid en uit zich in levensrijpheid, durf, openheid, heldere en constante communicatie, oprechte interesse in de medemens, een kritische kijk op handelen en in persoonlijke verantwoordelijkheid.

Voorwaarden bij de organisatie van het zorgproces zijn een heldere organisatiestructuur, continue coaching, (bij- en her-)scholing, intervisie en deskundige ondersteuning. Dit zullen te allen tijde de aandachtspunten blijven van Sterrenhuizen.


Bij de selectie van nieuwe medewerkers zal Sterrenhuizen zoveel mogelijk betrokken blijven om helderheid omtrent visie en beleid te kunnen blijven waarborgen. Ook om de kinderen een profiel te bieden waarbinnen zij zich thuisvoelen, omdat zij zich nu eenmaal toevertrouwen aan onze medewerkers en hen toelaten in hun persoonlijke levenssfeer.