naar homepage
nieuws missie ouders kinderen school personeel stichting

Doelstelling

Ons doel met Stichting Sterrenhuizen is het begeleiden van kinderen van

0-18 jaar, die in hun oorspronkelijke thuissituatie niet meer opgevangen kunnen worden. Wij bieden dag- en nachtopvang, inclusief speciaal onderwijs op antroposofische basis. Het gaat om kinderen met leer- en gedragsproblemen, met name veroorzaakt door een stoornis in het autistisch spectrum (ass).

Wij vinden het belangrijk dat de maatschappij een natuurlijk onderdeel is van het leven van deze kinderen. Om de huiselijkheid en geborgenheid goed te kunnen waarborgen, is in het woonhuis plaats voor zeven kinderen en op de school voor twaalf kinderen.

Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, uit de omgeving van de gemeente Renkum, zijn van harte welkom op onze school. Als wij het eerste huis in Renkum met succes hebben gerealiseerd, starten we met de bouw van andere Sterrenhuizen elders in Nederland.