naar homepage
nieuws missie ouders kinderen school personeel stichting

Speerpunten school

Kinderen met een autisme spectrumstoornis hebben andere onderwijsbehoeften. Ook informatie over autisme en de aanpak van leerlingen met een autisme spectrumstoornis in het onderwijs is van belang.

Ons speerpunt zal de samenwerking tussen leerkrachten, ouders, begeleiders en hulpverlening zijn. Door de kleinschaligheid van de school is dit ook mogelijk.

Wilt u meer weten over autisme?

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft een voorlichtingsfolder gemaakt onder de titel:

In gesprek over… Autisme Spectrum Stoornissen bij kinderen en jeugdigen

De landelijke oudervereniging Balans heeft brochures uitgegeven onder de titel: “balans in het kort”. Uit deze serie komen de folders:

Asperger: korte uitleg over het syndroom van Asperger

PDD-NOS: korte uitleg over pervasieve ontwikkelingsstoornissen (niet anders omschreven)

MCDD: korte uitleg over meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen

NLD: korte uitleg over non-verbale leerstoornissen